ข้อมูลร้าน ลาบป้าอิน

ข้อมูลร้าน ลาบป้าอิน

ร่มเกล้า19/2ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520