ข้อมูลร้าน หนุ่ยน้ำ หมึกย่างไส้ทะลัก

ข้อมูลร้าน หนุ่ยน้ำ หมึกย่างไส้ทะลัก

6/401 ซ.คู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220