ข้อมูลร้าน ป้าแต๊ด ขนมจีบปั้นสด

ข้อมูลร้าน ป้าแต๊ด ขนมจีบปั้นสด

ตลาดโก้งโค้ง บางปะอิน ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160