ข้อมูลร้าน วิทย์ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระรสเด็ด

ข้อมูลร้าน วิทย์ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระรสเด็ด

1209/4 ถนน อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600