ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดเสลภูมิ (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดเสลภูมิ (จ.นครราชสีมา)

ม.6 ถนนบายพาส ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310