ข้อมูลร้าน ล้านตัวเมี่ยงปลาเผา (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ล้านตัวเมี่ยงปลาเผา (จ.พิษณุโลก)

125/1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000