ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นนายน้อย (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นนายน้อย (จ.ปทุมธานี)

50/2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120