ข้อมูลร้าน โลลี่ป๊อป (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน โลลี่ป๊อป (จ.เชียงราย)

133/1 ม.4 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

66-827663770