ข้อมูลร้าน นิสิต เนื้อและไก่สดอิสลาม

ข้อมูลร้าน นิสิต เนื้อและไก่สดอิสลาม

543 98 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000