ข้อมูลร้าน ซูชิอินดี้ by นายปอง (จ.สมุทรสงคราม)

ข้อมูลร้าน ซูชิอินดี้ by นายปอง (จ.สมุทรสงคราม)

21/3 ม.7 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

66-613853699