ข้อมูลร้าน กาแฟ ชาไข่มุก น้ำปั่น (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน กาแฟ ชาไข่มุก น้ำปั่น (จ.เชียงราย)

12 ม.5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

66-637912168