ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เพ็ชร์นิล

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เพ็ชร์นิล

เคหะคลอง 6 1-9 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110