ข้อมูลร้าน ต้นเพชร (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ต้นเพชร (จ.เพชรบุรี)

4 ถ.แปลงนาม ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

086-0719412