ข้อมูลร้าน ยำ ยำ

ข้อมูลร้าน ยำ ยำ

1/25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250