แอท-ยีนส์

สิทธิประโยชน์

ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง COVID-19 Antigen Test Kit Home use 1 กล่อง (1 ชุด) พิเศษเพียง 39 บาท จาก (ปกติ 79 บาท ) ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

เข้ารับการตรวจ "Covid-19 Antigen Test Program" 300 บาท (ปกติ 750 บาท) ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 “ด้วยวิธี RT-PCR” 1,200 บาท (ปกติ 2,500.-) ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

เข้ารับการตรวจวัดปริมาณภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณหลังการฉีดวัคซีน “Quantitative IgG” 1,150 บาท ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

เข้ารับการตรวจวัดปริมาณภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพหลังการฉีดวัคซีน “Neutralizing Antibody” 1,900 บาท ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์