ข้อมูลร้าน ครัวถุงทอง (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน ครัวถุงทอง (จ.อุบลราชธานี)

ซ.ชยางกูร42 ร้านครัวถุงทองตรงข้ามโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-910151888