ข้อมูลร้าน อัลฮุดา ข้าวมันไก่ซิ่ง

ข้อมูลร้าน อัลฮุดา ข้าวมันไก่ซิ่ง

ตลาดปลากราย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000