ข้อมูลร้าน ลูกชุบนายแม่ สาขาขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ลูกชุบนายแม่ สาขาขอนแก่น (จ.ขอนแก่น)

7/40 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-954722466