รีวิวทั้งหมด (37)

  รีวิว

  4.8

  รีวิวลูกค้า(37)

  user

  090268XXXX

  06 Apr 2020

  คนไทยไมาเคยทิ้งกัน

  user

  pittayayota

  25 Mar 2020

  ดีครับ บริจาคแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญๆยิ่งๆขึ้น

  user

  m097*******

  21 Mar 2020

  เป็นช่องทางที่ดีมากค่ะ

  user

  Thippavan

  19 Mar 2020

  ขอบคุณสำหรับช่องทางนี้ค่ะ

  user

  m065*******

  29 Feb 2020

  ง่ายๆๆมากๆๆ สะดวกและเลือกบริจาคได้ตามต้องการ

  user

  parnonly

  27 Feb 2020

  ขอบคุณช่องทางที่ให้ช่วยเหลือกันค่ะ

  user

  m095*******

  31 Dec 2019

  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ไม่ว่าทางไหน ทำเลยไม่ต้องรอค่ะ

  user

  m097*******

  31 Dec 2019

  ร่วมกันช่วยบริจาคมากๆ

  user

  m081*******

  23 Dec 2019

  ทำไมจำกัดต่อครั้งแค่ 10 บาท ไม่อำนวยความสะดวกเลย

  user

  091835XXXX

  13 Dec 2019

  ดีมสกค่ะ เพิ่มช่องทางทำบุญมากขึ้น เข้าถึงการทำบุญได้ง่าย