ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกง แม่สะอาด

ข้อมูลร้าน ข้าวราดแกง แม่สะอาด

ช17/88 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000