ข้อมูลร้าน กะละห์ข้าวราดแกง

ข้อมูลร้าน กะละห์ข้าวราดแกง

18/51 ม1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000