ข้อมูลร้าน Coconut shake

ข้อมูลร้าน Coconut shake

สยาม ซอย3 coconut shake แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330