หินตก ริเวอร์แคมป์ ณ ช่องเขาขาด (จ.กาญจนบุรี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรดลดเพิ่ม 10% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.hintokrivercamp.com

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดเพิ่ม 5% ห้องพัก จากราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์ www.hintokrivercamp.com

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์