ข้อมูลร้าน กาแฟโบราณ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน กาแฟโบราณ (จ.ชลบุรี)

29/1 ม.2 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

66-948951528