ข้อมูลร้าน มารีจัง ยากิโซบะ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน มารีจัง ยากิโซบะ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ตลาดแกรน์ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210