ข้อมูลร้าน ชอบชา

ข้อมูลร้าน ชอบชา

ร้านชอบชา ตลาดน้ำบางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110