ข้อมูลร้าน ร้านข้าวแกง คุณศิริพร

ข้อมูลร้าน ร้านข้าวแกง คุณศิริพร

205/4 ซอย อารีย์สัมพันธ์ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400