ข้อมูลร้าน หมิวกล้วยทอด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน หมิวกล้วยทอด (จ.นครสวรรค์)

หน้าหมู่บ้านแกรนวิว ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000