ข้อมูลร้าน หมูจิ๋วจิ้มแจ่ว (จ.นนทบุรี)

ข้อมูลร้าน หมูจิ๋วจิ้มแจ่ว (จ.นนทบุรี)

93/99 หมู่ที่1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

66-816477599