ข้อมูลร้าน มุมชา (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน มุมชา (จ.พิจิตร)

97/3 หมู่1 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190