ข้อมูลร้าน หมูสะเต๊ะ สูตรชุมแสง

ข้อมูลร้าน หมูสะเต๊ะ สูตรชุมแสง

80/7 ม.3 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000