ข้อมูลร้าน เป็ดย่าง พุเตย

ข้อมูลร้าน เป็ดย่าง พุเตย

124/1 หมู่ 11 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130