ข้อมูลร้าน ขนมครกชาววัง (จ.สุพรรณบุรี)

ข้อมูลร้าน ขนมครกชาววัง (จ.สุพรรณบุรี)

183 ม.3 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

66-656609624