ข้อมูลร้าน นาระซูชิ

ข้อมูลร้าน นาระซูชิ

831 ถนน บรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330