ข้อมูลร้าน เจ๊ต่ายเนื้อทอดและน้ำส้มแท้

ข้อมูลร้าน เจ๊ต่ายเนื้อทอดและน้ำส้มแท้

ซ. หมู่บ้านไอริด แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270