ข้อมูลร้าน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ อีทไทย 7

ข้อมูลร้าน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ อีทไทย 7

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330