ข้อมูลร้าน ลาบยโส

ข้อมูลร้าน ลาบยโส

358/73 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520