ข้อมูลร้าน เกตกาแฟสด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน เกตกาแฟสด (จ.นครสวรรค์)

111 ม.4 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240