ข้อมูลร้าน หมูทอด 3 กษัตริย์

ข้อมูลร้าน หมูทอด 3 กษัตริย์

2/43 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230