ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ น้ำจิ้มรสเด็ด

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ น้ำจิ้มรสเด็ด

24 แกรนด วิลล่า ถนน รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900