ข้อมูลร้าน น้ำชา กาแฟ โก้แต้ม (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน น้ำชา กาแฟ โก้แต้ม (จ.สงขลา)

76 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-869690833