ข้อมูลร้าน น้ำฝน เบเกอรี่ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน น้ำฝน เบเกอรี่ (จ.พิจิตร)

62/2 ม.5 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190