ข้อมูลร้าน น้ำแข็งใสน้ำเชี่ยว (จ.ตราด)

ข้อมูลร้าน น้ำแข็งใสน้ำเชี่ยว (จ.ตราด)

24 ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120