ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดหน้าสวนสุนันทา เจ้าเก่า

ข้อมูลร้าน ลูกชิ้นทอดหน้าสวนสุนันทา เจ้าเก่า

1 ถนน อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300