ข้อมูลร้าน หน่อยเฉาก๊วยทรงเครื่อง (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน หน่อยเฉาก๊วยทรงเครื่อง (จ.สงขลา)

111/101 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110