ข้อมูลร้าน หน่อย กาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน หน่อย กาแฟโบราณ

16 ซอย ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300