ข้อมูลร้าน นมสดท่าใหญ่ สาขา ศาลากลาง

ข้อมูลร้าน นมสดท่าใหญ่ สาขา ศาลากลาง

45/1 ถ.จุลนันท์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000