ข้อมูลร้าน หน่องลูกชิ้นปิ้ง (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน หน่องลูกชิ้นปิ้ง (จ.พิษณุโลก)

602/7 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000