ข้อมูลร้าน Noodle นัวร์

ข้อมูลร้าน Noodle นัวร์

206 ม.6 ติดโลตัสสาขาจุน ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150