ข้อมูลร้าน @น.นมสด (จ.เชียงใหม่)

ข้อมูลร้าน @น.นมสด (จ.เชียงใหม่)

25 ม.17 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110